اتحادیه صنف                                                                            به نام خدا                                                                   شماره فرم :6 - ب

        سازندگان وفروشندگان ساعت تهران                                                                                                                                            تاریخ درخواست  :

 

تعهدنامه متخصص فنی

 

 

 

 

مشخصات صاحب پروانه

 
    

 

نام :                نام خانوادگی :        نام پدر :       محل تولد :    

تاریخ دقیق تولد :          شماره شناسنامه :                       کد ملی :             

تلفن ثابت :                     تلفن همراه :                                فاکس :             کدپستی :    

دارنده پروانه کسب شماره :                       مورخ :                         در رسته :    

نشانی :   

 

 

اینجانب  ..................................................  با مشخصات فوق الذکر آقای ....................................................... را جهت اشتغال به کسب  ......................................  تعیین و معرفی می نمایم . لذا صدورکارت بنام مشارالیه بلا مانع می باشد  .

 

                                                                                                                       امضاء صاحب پروانه :

 

 

 

 

مشخصات شرکت
    

این قسمت در مورد شخصیتهای حقوقی ( شرکتها ) تکمیل می شود . ضمنا مشخصات نماینده هیئت مدیره به شرح فوق تکمیل می گردد

 

نام شرکت :                 تاریخ تاسیس شرکت :         شماره ثبت شرکت :          تعداد شرکاء :              نوع کاربری شرکت :    

          

 

مشخصات متخصص
    

نام :           نام خانوادگی :        نام پدر :       شماره شناسنامه :                 محل تولد :

تاریخ دقیق تولد :                کد ملی :                                     تلفن ثابت :                           

تلفن همراه :                    سابقه صنفی  :        

آدرس محل سکونت  :    

 

 

اینجانب  .................................................... با مشخصات فوق متعهد میشوم نسبت به کارت متخصص فنی صادره از سوی اتحادیه ساعت چنانچه در آینده از سوی سازمانهای دولتی مانند بیمه و دارائی اعتراضی انجام پذیرد ، اتحادیه مختار به ابطال کارت صادره خواهد بود و طبق ضوابط باید پرونده را تکمیل نماید و همچنین در صورتیکه مالک / مستاجر واحد مزبور قصدبرکناری اینجانب را داشته باشد درصورت ابطال کارت متخصص فنی اینجانب از ضررو زیان حاصله هیچگونه ادعائی را نخواهم نمود .

  امضاء مباشر :                                                                

 

 

 
    

ورود به دفتر

تاریخ  :

 
          

 

 

 

 

 

کروکی واحد صنفی مورد تقاضا  :

 

شمال

از سال  1345  اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود  .

ساختمان اتحادیه

هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در 6 طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین ،  1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .

آمار بازدید

Today94
Yesterday330
This week1845
This month6814
Total880360

1403-03-26
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم