فرم قرارداد متخصص فنی

 

                                                                               شمـاره دفتـر ثبت /  اندیکاتور :

 

 

 

مشخصات صاحب پروانه
    

 

نام :                نام خانوادگی :                                                                                           نام پدر :                محل تولد :    

    تاریخ دقیق تولد :                                                         شماره شناسنامه :                                                                                                                                                               کد ملی :                            

تلفن ثابت :                                               تلفن همراه :                                                                                                           فاکس :               کد      پستی :                                                                                            دارنده پروانه کسب شماره :                                              مورخ :                                                                                                                     در رسته :                                                                                                             

نشانی :   

 

اینجانب  ....................................................  ضمن موافقت با تعهدات متخصص قبول می نمایم که مسئولیتهای تفویض شده به متخصص رافع مسئولیتهای اینجانب نخواهد بود . ضمنا متعهد میگردم کلیه مقررات قانونی به ویژه قانون نظام صنفی را رعایت نمایم .

                                          

                        امضاء صاحب پروانه                                                            اثرانگشت صاحب پروانه                            

 

 

مشخصات شرکت
    

این قسمت در مورد شخصیتهای حقوقی ( شرکتها ) تکمیل می شود . ضمنا مشخصات نماینده هیئت مدیره به شرح فوق تکمیل می گردد

 

نام شرکت :                 تاریخ تاسیس شرکت :                                          شماره ثبت شرکت :                         تعداد شرکاء :             نوع کاربری شرکت :    

          

 

 

مشخصات متخصص
    

نام :                                                 نام خانوادگی :                   نام پدر :             شماره شناسنامه :                                                                                                                                                      محل تولد :             تاریخ دقیق تولد :                                                      کد ملی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      تلفن ثابت :                                                              تلفن همراه :                                                                                                                                                                             سابقه صنفی  :                 آدرس محل سکونت  :    

 

 اینجانب  .................................................... با مشخصات فوق موافقت و قبول دارم که در مورد تخصص فنی ید اینجانب ید امانی است و مشمول کلیه مسئولیتهای مدنی شخص امین میباشم و متعهد میگردم کلیه مقررات قانونی به ویژه قانون نظام صنفی را رعایت نمایم  .

                                    امضاء متخصص فنی  :                                                                 اثرانگشت متخصص فنی  :

 

 
    

ورود به دفتر ثبت درخواستها

تاریخ  :
          

 

 

 

 

کروکی واحد صنفی مورد تقاضا  :

 

شمال     

 

از سال  1345  اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود  .

ساختمان اتحادیه

هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در 6 طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین ،  1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .

آمار بازدید

Today80
Yesterday330
This week1831
This month6800
Total880346

1403-03-26
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم