اتحادیه صنف                                                            به نام خدا                                                         شماره فرم :  7  

        سازندگان وفروشندگان ساعت تهران                                                                                                تاریخ درخواست  :

 

تعهدنامه محضری جهت اجاره نامه عادی

اینجانب ............................................................. فرزند ................................ به شماره شناسنامه .......................................... صادره از ............................. متولد سال .............................. به شماره ملی ................................................ مقیم ............................ به نشانی ............................................................................................................................................................................................. متصدی واحد صنفی ................................... واقع در ............................................................................................................. ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارک ابرازی به اتحادیه متعهد می گردم که کلیه مسئولیت های جزائی و حقوقی ناشی از عدم انطباق این مدارک با مکان (ملکی یا اجاره ای) مورد تقاضا را پذیرا بوده و شخصاَ در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی پیامدهای مترتب بر آن و هرگونه دعاوی احتمالی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشم. بدیهی است پس از اخذ پروانه کسب در صورت بطلان هر یک از مدارک ابرازی در مراجع قضائی و با اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط اعلامی از سوی مراجع و سازمان های ذیربط ( ضوابطی که منجر به اخذ پروانه کسب در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی و آئین نامه مربوطه گردیده است) اتحادیه برابر مقررات موظف به ابطال پروانه کسب خواهد بود و اینجانب با امضای این تعهد مسئولیت پاسخگویی به کلیه افراد حقیقی و حقوقی و معارفین احتمالی را شخصاَ به عهده داشته و اتحادیه در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 

امضاء:

 

از سال  1345  اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود  .

ساختمان اتحادیه

هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در 6 طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین ،  1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .

آمار بازدید

Today70
Yesterday330
This week1821
This month6790
Total880336

1403-03-26
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم