اتحادیه صنف                                                            به نام خدا                                                 شماره فرم :6 - ب

        سازندگان وفروشندگان ساعت                                                                                              تاریخ درخواست  :

 

تعهدنامه مباشرت

 

 

 

 

مشخصات صاحب پروانه

 
    

 

نام :                نام خانوادگی :                                                                                           نام پدر :                محل تولد :    

    تاریخ دقیق تولد :                                                         شماره شناسنامه :                                                                                                                                                               کد ملی :                            

تلفن ثابت :                                               تلفن همراه :                                                                                                           فاکس :               کد      پستی :                                                                                            دارنده پروانه کسب شماره :                                              مورخ :                                                                                                                     در رسته :                                                                                                             

نشانی :   

 

 

اینجانب  ......................... .........................  با مشخصات فوق الذکر آقای ....................................................... را جهت اشتغال به کسب  ......................................  تعیین و معرفی می نمایم . لذا صدورکارت بنام مشارالیه بلا مانع می باشد  .

 

                                                                                                                       امضاء صاحب پروانه :

 

 

 

 

مشخصات شرکت
    

این قسمت در مورد شخصیتهای حقوقی ( شرکتها ) تکمیل می شود . ضمنا مشخصات نماینده هیئت مدیره به شرح فوق تکمیل می گردد

 

نام شرکت :                 تاریخ تاسیس شرکت :                                          شماره ثبت شرکت :                         تعداد شرکاء :             نوع کاربری شرکت :    

          

 

مشخصات مباشر
    

نام :                                                 نام خانوادگی :                   نام پدر :             شماره شناسنامه :                                                                                                                                                      محل تولد :             تاریخ دقیق تولد :                                                      کد ملی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      تلفن ثابت :                                                              تلفن همراه :                                                                                                                                                                             سابقه صنفی  :                 آدرس محل سکونت  :    

 

 

اینجانب  .................................................... با مشخصات فوق متعهد میشومنسبت به کارت مباشرت صادره از سوی اتحادیه ساعت چنانچه در آینده از سوی سازمانهای دولتی مانند بیمه و دارائی اعتراضی انجام پذیرد ، اتحادیه مختار به ابطال کارت صادره خواهد بود و طبق ضوابط باید پرونده را تکمیل نماید و همچنین در صورتیکه مالک / مستاجر واحد مزبور قصدبرکناری اینجانب را داشته باشد درصورت ابطال کارت مباشرت اینجانب از ضررو زیان حاصله هیچگونه ادعائی را نخواهم نمود .

                                                                                                                                                     امضاء مباشر :                                                               

 

 

 
    

ورود به دفتر

تاریخ  :

 
          

 

 

 

 

 

کروکی واحد صنفی مورد تقاضا  :

 

شمال     

از سال  1345  اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود  .

ساختمان اتحادیه

هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در 6 طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین ،  1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .

آمار بازدید

Today96
Yesterday191
This week96
This month1024
Total803213

1402-09-13
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم